Close icon

Birgittavägen Vendelsö

Klicka här för att se alla bilder Klicka här för att se alla bilder
Birgittavägen
Vendelsö
Tomt 14.3 Ha
25.000.000 kr/bud
Stäng

Visningsanmälan

   

  Vendelsö - 14 ha centralt belägen mark för naturnära framtidsboende

  En stor och centralt belägen skogsfastighet som ansluter till milsvid urskog i Tyresta Nationalpark. Goda förutsättningar för exploatering och utveckling av 40-50 bostäder på solig sydvästvänd ås med naturnära, centralt läge.

  Beskrivning accordion-plus accordion-minus

  En stor och centralt belägen skogsfastighet som ansluter till milsvid urskog i Tyresta Nationalpark. Goda förutsättningar för exploatering och utveckling av 40-50 bostäder på solig sydvästvänd ås med naturnära, centralt läge. Marken ingår i Haninge kommuns Utvecklingsprogram. Ca 200 meter till busshållplats för buss till T-centralen, ca 450  meter till badsjö och ca 15 minuter med bil till Stockholm.

  I Vendelsö-Haninge finner vi detta större markområde, en sydvästvänd fastighet med vacker skog med en tjärn och en källa endast 15 minuter från Stockholm. Här erbjuds ett kommande storstadsliv i vårdad vildmark. En fastighet för framtida exploatering/utveckling och goda möjligheter till nybyggnation av naturnära bostäder. På fastigheten finns en tjärn samt gångavstånd till badsjö med strand- och klippbad, Stora möjligheter till rekreation i närliggande Tyresta Nationalpark. Bra kommunikationer ca 15 min till Stockholm med bil eller flertalet bussar.

  Marken består av 10 ha skogsmark samt 4 ha skogsimpediment med virkesförråd om 343 kbm/ha. Birgittavägen i Källtorps-området är planerad som infart till det nya bostadsområdet. Det planerade utvecklingsområdet för fastigheten är ett högre parti mark på en solig ås om ca 5 ha. 

  Kontakta oss för att erhålla ytterligare information såsom Vendelsö Utvecklingsprogram m.m.

   

  Planförhållanden

  För närvarande finns ingen detaljplan för området Källtorp som fastigheten tillhör. Fastigheten ingår i ”Vendelsö Utvecklingsprogram”, se bifogad pdf för mer information om framtida ändrad markanvändning som kan möjliggöra bostadsutveckling. Förväntan på möjlig exploatering anses som stor, detta med hänsyn till befolkningstillväxten och till den allmänna bostads-utvecklingen i Haninge kommun och i Stockholm som helhet. Kommunen har informerat säljaren att planerad start för detaljplan är 2026.

   

  ”Framtidsboende i Källtorpsdalen” – mer om visionen

  Säljaren har haft marken i sin ägo i många år och har en väl genomarbetad vision för området. En idé om ett modernt framtidsboende i en funktionell by-gemenskap på en solig sydvästvänd ås i skogens rofyllda tillvaro, men ändå nära service, kommunikationer och storstad.

  I visionen är bostäderna planerade att byggas i sunda material och väl genomtänkta lösningar för uppvärmning och ventilation. Säljaren har en idé om att de framtida husen ska ha ett minimalt ekologiskt ”fotavtryck” på naturen genom t.ex. förnyelsebara material som massivt trä och cellulosaisolering samt solcellsuppvärmning.

  De boende ska erbjudas möjligheter till odling i form av växthus samt odlingslotter. I den nya byn ska naturen vara det centrala och de boende i byn och i närområdet ska ha omedelbar tillgång till skogen i Nationalparken och den närbelägna sjön för träning och rekreation.

  De nya bostäderna föreslås vara ca 40 – 50 stycken attraktiva funktionella bostäder, förslagsvis i form av både parhus, eventuella flerfamiljshus och privata, fristående villor. Samtliga bostäder ska ha direkt kontakt med naturen och ska anpassas till miljön runt omkring. I förslaget ligger att bibehålla den befintliga karaktären på naturen som den är i dag i form av gläntor och skogsbackar. Bebyggelsen placeras bäst och naturligast på en svängd ås, på berg med utblick över skogen och tjärnen på fastigheten. Infarten och vägen i det nya område ska i möjligaste mån utformas som en ”skogsväg”.

  Känslan av att bo mitt i naturen förstärks även om man, som föreslaget säger, avstår från vanligt förekommande gränsindelningar som t.ex. häckar, plank eller staket eller murar. Grusade ytor ska tillåtas endast i begränsad omfattning.

  Genom utveckling av området och myrmarken är tanken att öka tillgängligheten för naturen och sjön för boende i närområdet genom att skapa en tryggare, naturligare kontakt mellan Vendelsömalm och skogen vidare in i Nationalparken.

    

  Ramsjön

  Alldeles i närheten, endast ca 450 meter från fastigheten, ligger Ramsjön, en fin skogsjö med både sandstrand och klippbad. Skogen och området kring Ramsjön är ett omtyckt friluftsområde idag. Bad finns även i Lycksjön, Dalens bad och Sågens bad.

   

  En grön lunga

  Delar av fastigheten utgörs av en s.k. ”grön lunga”, ett ”grön-kils-område” vilket består av ett grönt stråk av natur som skall vårdas för framtiden. Grönstråk beskrivs som natur-områden som förbinder större grönområden och vattenområden med varandra och skapar möjligheter till rörelse för människor, djur och växter till och i naturen. Grönstråken är bilfria men kan inrymma cykelvägar, skidspår, motionsslingor, stigar och promenadstråk. 

  Denna del av fastigheten får inte bebyggas med bostäder. Det planerade utvecklingsområdet för fastigheten är ca 5 ha.

   

  Tyresta Nationalpark

  Vendelsö gränsar mot Tyresö kommun och öster om Vendelsö finner man Tyresta Nationalpark. Nationalparken är 1962 ha stor, skapad år 1993. Parken ingår i både Haninge och Tyresö kommun. Runt om finns även Tyresta naturreservat som är 2700 ha stort. Centrum i nationalparken utgörs av Tyresta by med servering, lanthandel och Nationalparkernas hus.

  Området är ett välbesökt mål för rekreation och motion, det består av orörd urskog, vilda våtmarker och mossar samt ett flera insjöar. Sörmlandsleden passerar genom nationalparken och det finns även flera utmärkta vandringsleder. Se www.sverigesnationalparker.se/park/tyresta-nationalpark

  Närheten från fastigheten genom närliggande Nationalparken möjliggör milsvid urskog ända fram till Östersjön.

   

  Vendelsö

  Kommundelen i Haninge är uppdelad i tre olika delar: Norrby, Vendelsö-Gudö samt Vendelsömalm. Här är nära till naturen och andra rekreationsmöjligheter liksom goda kollektiva förbindelser.

    

  Närservice

  Närservice finns i närheten av området i både Vendelsö (3 km), Haninge (5 km) samt Brandbergens Centrum (3,5 km) där man finner ett stort utbud av butiker samt skolor och barnomsorg.

    

  Kommunikationer

  Buss nr 806 går från ”Sågen” (Vendelsö Skolväg) i närheten av fastigheten till Gullmarsplan på ca 23-25 minuter för vidare färd med T-bana till T-centralen (Stockholm City).

  Buss nr 818C går till Stockholm City.

  Från Klenavägen bara ett par hundra meter från fastigheten, går också flera frekventa bussar som nr 807, 818c, 824, 832, 842, 892. Det är endast drygt två mil till Stockholm City, med bil ca 20-25 minuter.  

   

  Om Vendelsö Utvecklingsprogram

  Programmet (Dnr Plan 2008:9 år 2010) är en antagandehandling från Haninge kommun (Vendelsöberedningen) som avser att belysa Vendelsös möjligheter till bebyggelseutveckling samt titta på grönstruktur, trafiksituationen samt till möjligheten att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. De delar som avses, program-området är Gudö, Vendelsömalm och Vendelsö, samtliga med postort Vendelsö. I utvecklingsprogrammet ingår denna fastighet.

  I programmet går att läsa att i Vendelsö tätort blandas olika upplåtelseformer som egna hem, bostadsrätt och hyresrätt avsedda för att bo permanent i. Mycket av bebyggelsen är av villa-karaktär men det finns även områden med sommarstuge-karaktär där människor bosätter sig permanent. Så kan man beskriva Källtorp som fastigheten hör till. Stora tomter med sommarstugor som byggs ut vartefter fler och fler bosätter sig varaktigt. 

  Gällande Källtorps-området kan man läsa följande ur Utvecklingsprogrammet:

  ”En detaljplaneprövning bör utreda om det är möjligt att komplettera befintlig bebyggelse samt om skogsområdena(H och I) i anslutning till befintlig bebyggelse går att exploatera. Förutsättningar för en utveckling av Källtorp är att områdena ansluts till kommunalt vatten och avlopp, att trafikfrågan går att lösa samt att stor hänsyn tas till de grönstråk som omgärdar befintlig bebyggelse.”

    

  Servitut

  Säljaren har i dagsläget ett önskemål om ett nytt väg-servitut om ca 80 meter i tomtgränsen till en fastighet han avser behålla i Källtorpsområdet. På den mindre fastigheten avser säljaren bygga en ekologisk växthusodling. 

  Servitut

  Avtalsservitut, Last
  1, 1972-03-22

  Avtalsservitut ledning, Last
  01-IM8-72/4099 - 1

  Byggnadsbeskrivning

  OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110) (110)
  Byggnad, värde: 0 kr
  Mark, värde: 1 141 000 kr
  Skogsimpedimentsmark, värde: 15 000 kr
  Skogsmark, värde: 1 126 000 kr
  Summavärde: 1 141 000 kr

  Taxeringsår: 2020

  Fakta accordion-plus accordion-minus

  Adress:
  Birgittavägen , 135 70 Vendelsö
  Område:
  Vendelsö
  Kommun:
  Haninge
  Tomtarea:
  14.3 Ha
  Pris:
  25 000 000 kr/bud
  Ägandeform:
  Tomt - Friköpt
  Fast.beteckning:
  VENDELSÖ 3:503
  Taxeringsvärde skogsmark:
  1 126 000
  Taxeringsvärde skogsimpediment:
  15 000
  Skogsimpediment:
  4 Ha
  Skogsmark:
  10 Ha
  Taxeringsvärde
  Totalt:
  1 141 000 kr
  Tomt:
  1 141 000 kr
  År:
  2020
  Kod:
  110
  Servitut
  Typ:
  Avtalsservitut, Avtalsservitut ledning,
  Intresseanmälan
  Stäng

  Intresseanmälan

    
   1/22
   2/22
   3/22
   4/22
   Gångavstånd till badplats i Ramsjön
   5/22
   6/22
   7/22
   Karta
   8/22
   9/22

   Sälj med oss

    tomtkarta
    10/22
    11/22
    12/22
    13/22
    14/22
    Gångavstånd till badplats i Ramsjön
    15/22
    16/22
    17/22
    18/22
    Äldre karta
    19/22
    Äldre karta
    20/22
    Gångavstånd till Ramsjön
    21/22
    Gångavstånd till badplats i Ramsjön
    22/22

    Åsa Schick

    Registrerad Fastighetsmäklare & Transaktionsrådgivare | Bachelor of Science in Business

    +46 (0) 739-82 80 11

    asa.s@sothebysrealty.se

    Jag har arbetat på Skeppsholmen Sotheby´s i 18 år och har gedigen erfarenhet av fastighetsförmedling. Jag lägger största vikt vid ett förtroendefullt samarbete och nöjda kunder. Det uppnår jag genom fokus på affärsmässighet och tillgänglighet samt lyhördhet inför varje kunds önskemål. Jag är lösningsorienterad och ger inte upp förrän uppdraget är genomfört. Jag arbetar brett och förmedlar gårdar, kommersiella fastigheter samt villor & våningar.


    Utöver fastighetsmäklarexamen har jag en Bachelor of Science i Business från University of Southern California, Master of Fine Art i Painting från New York Studio School of Drawing, Painting & Sculpture samt Masterstudier i Psychology från Antioch University Los Angeles. Utöver mitt arbete på Skeppsholmen Sotheby´s är konst min stora passion, jag har ställt ut mina målningar både i Sverige och internationellt.

    Lisa Jansdotter Svanlund

    Registrerad fastighetsmäklare | Jur Kand

    +46 (0) 739-82 80 16

    lisa.j@sothebysrealty.se

    Jag heter Lisa Jansdotter Svanlund och är reg. fastighetsmäklare sedan 2006. Under några år var jag specialiserad på Gods&Gårdar men nu säljer jag gärna alla sorters objekt. I grunden är jag utbildad Jur.kand vid Stockholms universitet. Jag bor med min man i Vattentornet i Vaxholm. På fritiden jobbar jag med min räddningshund och skriver på en deckare.

    Tidigare var jag får-bonde då vi ägde en gård i Örebro. Jag brinner för fastigheter och inredning – för livsstils-boenden som har det lilla extra i charm och karaktär. Jag är trädgårdskunnig, gillar odling av grönsaker och blommor – och är även fotograf!  

    Gångavstånd till badplats i Ramsjön
    Karta

    Sälj med oss

     tomtkarta
     Gångavstånd till badplats i Ramsjön
     Äldre karta
     Äldre karta
     Gångavstånd till Ramsjön
     Gångavstånd till badplats i Ramsjön

     Intresseanmälan