Close icon
Klicka här för att se alla bilder Klicka här för att se alla bilder
Högklint Timjevägen 6
Högklint
Tomt 1.039 kvm
5.900.000 kr/bud
Stäng

Visningsanmälan

   

  Unik tomt med sagolik havsutsikt vid Högklint - Gotland

  I Högklints naturreservat ca 7 km från ringmuren i Visby säljer vi denna obebyggda tomt, lugnt belägen med fantastisk utsikt över Östersjön och Visby. Storslagen och dramatisk natur vid denna vackra klintkust. På fastigheten råder generös byggrätt – kom och bygg ditt drömboende.

  Ring för privat visning

  Beskrivning accordion-plus accordion-minus

  Säljande beskrivning

  Högklint

  Västerhejde-Nygårds

  I Högklints naturreservat ca 7 km från ringmuren i Visby finner vi denna obebyggda tomt lugnt belägen med fantastisk utsikt över Östersjön och Visby. Här i Fridhemsviken ligger ett litet samhälle med blandad bebyggelse. De äldsta husen är redan från 1800-talet som Villa Fridhem, se nedan. På fastigheten råder generös byggrätt – kom och bygg ditt drömboende.

   

  Miljön:

  Området tillhör Västerhejde socken och ligger strax söder om Visby. Passera Kneippbyn och fortsätt in vid Fridhem. När vägen går över i grusväg ser du den mäktiga klippan Högklint – då är du framme vid fastigheten på Timjevägen.

  Naturen är storslagen och dramatisk vid denna vackra klintkust. Nedanför husen ligger Buske fiskeläge – en liten fiskehamn som försett området med fisk. Fridhemsviken har stenstrand och här rullar havet in. Ett vattenfall mynnar ut i havet vid Villa Fridhem.                              

  Från tomten på Timjevägen ser man kalkbranten söderut och en smal, väl dold stig leder upp mot Högklints klippa som är högsta punkten. 48 meter över havet ligger denna välkända utsiktsplats med storslagen vy över havet och upp mot Visby. Längs med klinten finns flera grottbildningar och raukar. Strax utanför området går bilvägen som leder upp mot utsiktsplatsen.

  Området söder om Visby anses skyddsvärt tack vare sin biologisk mångfald och är sedan 70-talet skyddat genom Högklints- och Södra Hällarnas naturreservat strax norr om Fridhem. Här råder även Natura 2000 med bevarande plan från Länsstyrelsen.

   

  Byggrätt:

  Byggrätten regleras av en detaljplan från 1936 som medger generös byggrätt. Fastigheten Västerhejde Nygårds 1:212 ligger inom Avstyckningsplan Nygårds 1:101 och 1:159 antagen 1983-06-15. 39 § För avstyckningsplan gäller byggnadsstadgan som planbestämmelse. I 39 § BS anges bland annat att byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.

  På tomten har säljaren erhållit bygglov för en villa i suterräng om 315 kvm. Ritningar av arkitekt finns - men en köpare är inte bunden att bygga enligt säljarens idéer. Bygglov har meddelats på tomten april 2022. Startbesked har ej sökts. 

  Gällande eventuellt strandskydd och nybyggnation inom naturreservat, anger Länsstyrelsen att på Gotland är strandskyddet upphävt i dessa gamla avstyckningsplaner. Detsamma gäller för naturreservatet Gotlandskusten som annars omfattar större delen av kusten runt Gotland. Fastigheten omfattas således varken av strandskydd eller naturreservatet Gotlandskusten. Ingen dispens eller tillstånd behövs alltså från länsstyrelsen vad gäller naturskydd.

   

  Ur bygglovet:

  "Bostadshuset  är tänkt att uppföras i två plan i suterräng med entrésituation samt parkering från Timjevägen och bostadshusets nedervåning i nivå med fastighetens tomtyta och trädgård. Bostadshuset får en byggnadsarea om 183 kvm med en bruttoarea om 315 kvm. Bostadshuset har en nockhöjd om 6,5 meter samt en takvinkel om 14 grader.

  Den aktuella avstyckningsplanen saknar reglering av byggnaders utformning såsom största tillåtna byggnadsarea, byggnadshöjd och högsta tillåtna våningsantal eller motsvarande begränsning av byggrätten. Vilken byggnadsvolym som kan tillåtas får därför bedömas bl.a. utifrån bestämmelserna i 2 kap. 6 § Plan- och bygglagen PBL, som ställer vissa grundläggande krav på anpassning till omgivningen och befintlig bebyggelse. Enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL ska lovpliktiga byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

  Av utredningen och vad som framkommit under platsbesök kan Miljö- och byggnämnden konstatera att bebyggelsen i området är brokig med byggnader från många olika tidsepoker och stilar. Det nya bostadshuset placeras i suterräng vilket gör att man utnyttjar tomtens naturliga nivåskillnader så att entré samt parkering hamnar i nivå med Timjevägen medans den mer lättillgängliga delen av fastigheten sparas för att nyttjas som trädgård."

   

  Installationer:

  El finns framdraget till tomten och anslutningsavgiften är betald av säljaren.

  Vatten och avlopp finns i tomtgräns. Enligt uppgift från va-handläggare på Region Gotland ingår fastigheten Västerhejde Nygårds 1:212 i Västerhejde GA:28 när det avser VA. Föreningen har sedan tidigare betalt anslutningsavgiften Varje fastighet betalar en grundavgift och avgift per ansluten byggnad med VA.

  Fiber ska gå att få via Västerhejde Fiber ekonomiska förening som dragit till grann-fastigheterna. 

   

  I området:

  På gångavstånd från vår fastighet finns Pensionat Fridhem med pensionat och sopparöppet café. Villa Fridhem är uppförd år 1862 och byggdes som sommarviste för prinsessan Eugenie (prinsessa av Sverige och Norge 1830-1889). Här ville hon bo att få hjälp med sin vacklande hälsa. Hon hade utbrustit: "I denna dalen vill jag bo!" när hon såg området Fridhem för första gången. Hon tillbringade tydligen 30 somrar på Villa Fridhem.  Läs mer på www.fridhemgotland.se

  På cykelavstånd finner vi Nygårds Herrgård, här finns också möjlighet till boende och café. Nygårds har också en gårdsbutik samt en festvåning. Se www.nygardsherrgard.se

  Gemensamhetsanläggningar

  Gemensamhetsanläggning GOTLAND VÄSTERHEJDE GA:28
  GA1

  Servitut

  Ledningsratt elektronisk kommunikation, Last
  09-VÄE-933 - 1, 2019-03-01

  Officialservitut väg parkering vattentäkt, Förmån
  09-VÄE-231 - 3

  Officialservitut badplats, Förmån
  09-VÄE-231 - 1

  Officialservitut väg, Förmån
  09-VÄE-231 - 2

  Byggnadsbeskrivning

  SMÅHUSENHET, TOMTMARK TILL HELÅRSBOSTAD (210) (210)
  Byggnad, totalt värde: 0 kr
  Mark, totalt värde: 1 897 000 kr ().
  Summavärde: 1 897 000 kr

  Taxeringsår: 2021

  Naturvårdsbestämmelse

  Naturreservat
  Akt: 09-B-470
  Beslutsdatum: 1993-04-26
  Senaste ändring: 2023-01-20

  Fakta accordion-plus accordion-minus

  Adress:
  Högklint Timjevägen 6, 622 61 Visby
  Område:
  Högklint
  Kommun:
  Gotland
  Pris:
  5 900 000 kr/bud
  Ägandeform:
  Tomt - Friköpt
  Fast.beteckning:
  VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:212
  Tv- och internetutbud:
  Fiber i området
  Vatten och avlopp:
  Kommunalt vatten och avlopp i tomtgräns
  Storlek
  Tomtarea:
  1 039 kvm
  Taxeringsvärde
  Totalt:
  1 897 000 kr
  Tomt:
  1 897 000 kr
  År:
  2021
  Taxeringskod:
  210
  Total fastighetsskatt/-avgift:
  18 970 kr
  Energi
  Energistatus:
  Behövs ej
  Servitut
  Typ:
  Gemensamhetsanläggning GOTLAND VÄSTERHEJDE GA:28, Ledningsratt elektronisk kommunikation, Officialservitut väg parkering vattentäkt, Officialservitut badplats, Officialservitut väg
  Inteckningar
  Totalt:
  1 600 000 kr
  Pantbrev, antal:
  2
  Intresseanmälan
  Stäng

  Intresseanmälan

    
   Fridhemsviken och Högklint
   1/27
   2/27
   3/27
   Timjevägen 6
   4/27
   5/27
   Äldre påbörjad husgrund
   6/27
   7/27
   8/27
   9/27
   10/27
   11/27
   12/27
   13/27
   14/27
   Högklint Timjeväg
   15/27
   16/27
   17/27
   Till fiskeläget
   18/27
   19/27
   20/27
   21/27
   22/27
   23/27

   Sälj med oss

    "Sjövillan" vid Pensionat Fridhem
    24/27
    25/27
    Gotlands nationalblomma
    26/27
    27/27

    Planritningar och kartor

    (1/2)

    (2/2)

    Planritningar och kartor

    Lisa Jansdotter Svanlund

    Registrerad fastighetsmäklare | Jur Kand | Gods & gårdar | Ansvarig Gotland

    +46 (0) 739-82 80 06

    lisa.j@sothebysrealty.se

    Jag heter Lisa Jansdotter Svanlund och är jur.kand sam reg. Fastighetsmäklare sedan 2006. Jag är specialiserad på Gods&Gårdar samt på bostäder på Gotland där jag nu även bor sedan 2022.

    Tidigare var jag får-bonde utanför Örebro och är idag mycket aktiv med mina jakthundar i skog och på fjäll. På fritiden skriver jag en däckare och är mycket intresserad av trädgård och odling. Jag är även fotograf!

    Jag brinner för fastigheter och inredning – för livsstils-boende som har det lilla extra i charm och karaktär. Jag arbetar väldigt personligt med stort engagemang och energi nära mina kunder.

    Fridhemsviken och Högklint
    Timjevägen 6
    Äldre påbörjad husgrund
    Högklint Timjeväg
    Till fiskeläget

    Sälj med oss

     "Sjövillan" vid Pensionat Fridhem
     Gotlands nationalblomma

     Intresseanmälan