Close icon
Stäng

Nibbla Gård 1, Liljedalsvägen 56-62 Ekerö

Klicka här för att se alla bilder Klicka här för att se alla bilder
Nibbla Gård 1, Liljedalsvägen 56-62
Ekerö
29.000.000 kr/bud

85 ha - åker- och skogsmark & tre tomter

Fem fastigheter vackert belägna i ett omväxlande kulturlandskap, cirka sex kilometer från Ekerö centrum. Den sammantagna markarealen uppgår till cirka 85 ha varav cirka 56 ha utgörs av produktiv skogsmark, cirka 21 ha åkermark och tre fastigheter om totalt 3 752 kvm med möjlighet till småhusbyggnation. I söder och i norr återfinns strandlinjer med låg- och högväxt strandvegetation, badplats och bryggor.

Beskrivning accordion-plus accordion-minus

Fem fastigheter vackert belägna i ett omväxlande kulturlandskap, cirka sex kilometer från Ekerö centrum. Den sammantagna markarealen uppgår till cirka 85 ha varav cirka 56 ha utgörs av produktiv skogsmark, cirka 21 ha utarrenderad åkermark och tre fastigheter om totalt 3 752 kvm med möjlighet till småhusbyggnation. I söder och i norr återfinns strandlinjer med låg- och högväxt strandvegetation, badplats och bryggor. 

Inom fastigheterna återfinns 48 arrendeplatser med utarrenderade enkla byggnader för fritidsboende, fem tomställda enkla byggnader  och några ekonomibyggnader. Omgivande landskap utgörs av öppna fält med åkerholmar samt stora skogspartier med blandskog. Närliggande bebyggelse utgörs  av blandad bostadsbebyggelse, gårdar och koloniområde. 

Arrendeintäkter om cirka 206 tkr. 

Anbudsförfarande: Indikativa anbud senast kl 12.00 den 16 november

 

 

Fakta accordion-plus accordion-minus

Adress:
Nibbla Gård 1, Liljedalsvägen 56-62, 178 53 Ekerö
Område:
Ekerö
Kommun:
Ekerö
Pris:
29 000 000 kr/bud
Ägandeform:
Övrigt - Friköpt
Fast.beteckning:
EKERÖ-NIBBLA 1:1 m fl fastigheter
Vatten och avlopp:
Enskilt vatten och avlopp
Intresseanmälan
Stäng

Intresseanmälan

   
  1/19
  2/19
  3/19
  4/19
  5/19
  6/19
  7/19
  8/19
  9/19
  10/19
  Tre tomter
  11/19
  12/19
  13/19
  14/19
  15/19
  16/19
  Ekerö-Nibbla 1:1
  17/19
  Ekerö-Nibbla 1:2
  18/19
  Ekerö-Nibbla 1:55 - 1:57
  19/19

  Sälj med oss

   Lennart Alveborg

   Registrerad fastighetsmäklare | Transaktionsrådgivare Kommersiella

   +46 (0) 739-82 80 01

   lennart.a@sothebysrealty.se

   Verksam som fastighetsmäklare under drygt trettio år och hanterar transaktioner av bostads-, kontor-, hotell- och industrifastigheter. Uppdragen har i huvudsak varit koncentrerade till Mälarregionen och omfattat portfölj- och enstaka fastighetstransaktioner samt överlåtelser via bolag.

   Såväl inhemska som utländska investerare, fastighetsbolag, offentliga förvaltningar och utländska beskickningar återfinns bland uppdragsgivare och förvärvare. Hanterar samtliga moment i överlåtelseprocessen, inklusive upprättande av överlåtelsehandlingar i samråd med parternas juridiska ombud.

   Åsa Schick

   Registrerad fastighetsmäklare | Transaktionsrådgivare | Bachelor of Science in Business

   +46 (0) 739-82 80 11

   asa.s@sothebysrealty.se

   Jag har arbetat på Skeppsholmen Sotheby´s i 18 år och har gedigen erfarenhet av fastighetsförmedling. Jag lägger största vikt vid ett förtroendefullt samarbete och nöjda kunder. Det uppnår jag genom fokus på affärsmässighet och tillgänglighet samt lyhördhet inför varje kunds önskemål. Jag är lösningsorienterad och ger inte upp förrän uppdraget är genomfört. Jag arbetar brett och förmedlar gårdar, kommersiella fastigheter samt villor & våningar.


   Utöver fastighetsmäklarexamen har jag en Bachelor of Science i Business från University of Southern California, Master of Fine Art i Painting från New York Studio School of Drawing, Painting & Sculpture samt Masterstudier i Psychology från Antioch University Los Angeles. Utöver mitt arbete på Skeppsholmen Sotheby´s är konst min stora passion, jag har ställt ut mina målningar både i Sverige och internationellt.

   Tre tomter
   Ekerö-Nibbla 1:1
   Ekerö-Nibbla 1:2
   Ekerö-Nibbla 1:55 - 1:57

   Sälj med oss

    Intresseanmälan