Close icon
Stäng

Övertorneå Norrbottens län

Klicka här för att se alla bilder Klicka här för att se alla bilder
Övertorneå
Norrbottens län
Tomt 1.112.800 kvm
2.350.000 kr/bud

Övertorneå - Skogsfastighet - 111 ha

Beskrivning accordion-plus accordion-minus

Säljande beskrivning

Fastigheten är belägen inom Övertorneå kommun, cirka 16 mil från Luleå flygplats. Den sammantagna taxerade arealen uppgår till 111,3 ha fördelat över fyra skiften.

Enligt Skogsbruksplanen uppgår arealen till 112 ha, fördelat över produktiv skogsmark om 89,3 ha, myr/kärr/mosse om 12,3 ha, berg/hällmark om  8,4 ha och inägo/väg/annat motsvarar 2 ha.

Marken erbjuder jakt i en varierad natur innehållande bergsområden, vattendrag och skogsarealer med barr- och lövskog med hundraåriga tallar. Här finns även delar med fina naturvärden. Avståndet mellan norra och södra skiftet är bilvägen cirka 34,3 km. Skifte 1, 2 och 3 ligger vid allmän väg. Skifte 4 ligger cirka 560 m från allmän väg.

 

Fakta accordion-plus accordion-minus

Adress:
Övertorneå , Övertorneå
Område:
Norrbottens län
Kommun:
Övertorneå
Pris:
2 350 000 kr/bud
Ägandeform:
Gård - Friköpt
Fast.beteckning:
HAAPAKYLÄ 15:4
Taxeringsvärde betesmark:
2 000
Taxeringsvärde skogsmark:
1 038 000
Taxeringsvärde skogsimpediment:
26 000
Storlek
Tomtarea:
1 112 800 kvm
Övrig mark:
2 Ha
Betesmark:
1 Ha
Skogsimpediment:
21 Ha
Skogsmark:
90 Ha
Taxeringsvärde
Totalt:
1 066 000 kr
Tomt:
1 066 000 kr
År:
2020
Taxeringskod:
110
Servitut
Typ:
Samfällighet ÖVERTORNEÅ HAAPAKYLÄ S:13, Samfällighet ÖVERTORNEÅ HAAPAKYLÄ S:9, Gemensamhetsanläggning ÖVERTORNEÅ HAAPAKYLÄ GA:2, Gemensamhetsanläggning ÖVERTORNEÅ HAAPAKYLÄ GA:1, Ledningsratt avlopp, Ledningsratt vatten, Ledningsratt fiberkabel
Inteckningar
Totalt:
1 035 000 kr
Pantbrev, antal:
2
Intresseanmälan
Stäng

Intresseanmälan

   
  1/3
  2/3
  3/3

  Lennart Alveborg

  Registrerad fastighetsmäklare | Transaktionsrådgivare Kommersiella

  +46 (0) 739-82 80 01

  lennart.a@sothebysrealty.se

  Verksam som fastighetsmäklare under drygt trettio år och hanterar transaktioner av bostads-, kontor-, hotell- och industrifastigheter. Uppdragen har i huvudsak varit koncentrerade till Mälarregionen och omfattat portfölj- och enstaka fastighetstransaktioner samt överlåtelser via bolag.

  Såväl inhemska som utländska investerare, fastighetsbolag, offentliga förvaltningar och utländska beskickningar återfinns bland uppdragsgivare och förvärvare. Hanterar samtliga moment i överlåtelseprocessen, inklusive upprättande av överlåtelsehandlingar i samråd med parternas juridiska ombud.

  Intresseanmälan