Close icon
Klicka här för att se alla bilder Klicka här för att se alla bilder
Siggesta Gård 1
Värmdö - Siggesta Gård

Värmdö - Siggesta Gård

Magnifik egendom om totalt 542 ha belägen på norra Värmdö i vackert kulturlandskap.

Beskrivning accordion-plus accordion-minus

Säljande beskrivning

Magnifika Siggesta Gård är vackert beläget på norra Värmdö och i ett bevarat kulturlandskap. Omgivande landskap utgörs i huvudsak av blandskog i kombination med öppna fält med åkerholmar. Inom cirka tio minuters resa med bil nås Hemmesta med offentlig och kommersiell service. Stockholm nås inom cirka 35 minuters resa med bil. 

Siggesta Gård har en lång historia som sträcker sig bakåt i tiden till 1300-talet. Fram till i slutet av 1980-talet talet disponerades Siggesta Gård till boende och därefter i huvudsak för verksamheter inom hotell och konferens som utvecklats till Värmdös mest populära besöksdestination med över 160 000 besökare varje år.  

Siggesta Gård omfattar ett fyrtiotal byggnader med en sammantagen area om cirka 10 652 kvadratmeter varav herrgårdsbyggnaden och flygelbyggnader motsvarar 891 kvadratmeter och som tillsammans bildar en väl sammanhållen samt funktionell enhet.

Verksamheten omfattar 58 gästrum, 15 konferensrum, restaurang, butik, café och en mängd olika utomhusaktiviteter såsom minigolf, padel, utegym och fotbollsgolf. Med jämna mellanrum arrangeras en välbesökt ”Loppis”. Därtill båthamn med cirka 200 platser. 

Genom ett exploateringsavtal med Värmdö kommun finns möjlighet att utöka verksamheten med cirka 150 bäddar.

Markarealen uppgår sammantaget till 497,5 ha jämte vattenområden om 44,5 ha.  Marken närmast herrgårdsbyggnaden och   flygelbyggnader uppvisar i stora delar en parkliknande utformning med generösa gräsbeväxta ytor och högväxta lövträd. Övrig mark erbjuder en varierad natur innehållande åker, gamla betesmarker med löv, strandlinje i Sandöfjärden/Bolviken, berg, våtmarker och skogsområden lämpliga för rekreation och virkesproduktion. Goda möjligheter till jakt på älg och småvilt av olika slag.

Fastigheter och verksamheter överlåtes via bolag. 

 

 

Fakta accordion-plus accordion-minus

Adress:
Siggesta Gård 1, 139 90 Värmdö
Område:
Värmdö - Siggesta Gård
Kommun:
Värmdö
Ägandeform:
Övrigt - Friköpt
Fast.beteckning:
SIGGESTA 1:6 & Siggesta 1:14
Intresseanmälan
Stäng

Intresseanmälan

   
  1/6
  2/6
  3/6
  4/6
  5/6
  6/6

  Sälj med oss

   Lennart Alveborg

   Registrerad fastighetsmäklare | Transaktionsrådgivare Kommersiella

   +46 (0) 739-82 80 01

   lennart.a@sothebysrealty.se

   Verksam som fastighetsmäklare under drygt trettio år och hanterar transaktioner av bostads-, kontor-, hotell- och industrifastigheter. Uppdragen har i huvudsak varit koncentrerade till Mälarregionen och omfattat portfölj- och enstaka fastighetstransaktioner samt överlåtelser via bolag.

   Såväl inhemska som utländska investerare, fastighetsbolag, offentliga förvaltningar och utländska beskickningar återfinns bland uppdragsgivare och förvärvare. Hanterar samtliga moment i överlåtelseprocessen, inklusive upprättande av överlåtelsehandlingar i samråd med parternas juridiska ombud.

   Sälj med oss

    Intresseanmälan