Close icon
Stäng

Skomakargatan 26 Gamla Stan

Klicka här för att se alla bilder Klicka här för att se alla bilder
Skomakargatan 26
Gamla Stan
Tomt 74 kvm
40.000.000 kr/bud

Fastighet från 1400-talet - Invid Stortorget - Gamla Stan

Beskrivning accordion-plus accordion-minus

Säljande beskrivning

Fastigheten är belägen på Skomakargatans norra del och i omedelbar närhet till Stortorget. Omkringliggande bebyggelse ansluter i stil och utförande och disponeras för boende, förskola och  verksamheter av olika slag. I omedelbar närhet återfinns ett rikligt och varierat utbud av butiker, caféer, restauranger och museer. Allmänna kommunikationer i form av t-bana samt buss återfinns inom några minuters promenad.

På Fastigheten är uppfört en byggnad i fem våningsplan jämte halvt källarplan och helt vindsplan. Byggnadens sammantagna area uppgår till 410 kvadratmeter, vilka fördelas över fyra bostadslägenheter om 287 kvadratmeter, en verksamhetslokal om 77 kvadratmeter, förråd om 7 kvadratmeter och övrig area om 39 kvadratmeter. Verksamhetslokalen disponerar botten- och del av källarplan.

Byggnadens äldsta delar härrör från medeltiden och nuvarande volym bedöms tillkommit under 1700-talets senare del.  Våningsplanen förbinds genom ett trapphus, i vilket hiss ej är installerad.

Renoveringar samt underhåll är kontinuerligt genomfört. En större renovering genomfördes under andra hälften av 1970-talet och därefter har genomförts såväl periodiskt som löpande underhåll av inre ytskikt, tekniska installationer, vatten och avloppsstammar, våtutrymmen och kök.

Fastighetens markareal uppgår till 74 kvadratmeter och är helt bebyggd.

Överlåtes via nybildat bolag.  Anbudsförfarande, indikativa anbud senast den 10 juni, 2022. 

 

Fakta accordion-plus accordion-minus

Adress:
Skomakargatan 26, 111 29 Stockholm
Område:
Gamla Stan
Kommun:
Stockholm
Pris:
40 000 000 kr/bud
Ägandeform:
Kommersiell fastighet - Friköpt
Fast.beteckning:
ATLAS 4
Storlek
Tomtarea:
74 kvm
Taxeringsvärde
Totalt:
12 200 000 kr
Byggnad:
5 600 000 kr
Tomt:
6 600 000 kr
År:
2019
Kod:
322
Energi
Energistatus:
Utförd
Servitut
Typ:
Avtalsservitut fönster,
Inteckningar
Totalt:
4 675 000 kr
Pantbrev, antal:
2
Intresseanmälan
Stäng

Intresseanmälan

   
  1/19

  Sälj med oss

   2/19
   3/19
   4/19
   5/19
   6/19
   7/19
   8/19
   9/19
   10/19
   11/19
   12/19
   13/19
   Skomakargatan26-58
   14/19
   15/19
   16/19
   17/19
   18/19
   19/19

   Lennart Alveborg

   Registrerad fastighetsmäklare | Transaktionsrådgivare Kommersiella

   +46 (0) 739-82 80 01

   lennart.a@sothebysrealty.se

   Verksam som fastighetsmäklare under drygt trettio år och hanterar transaktioner av bostads-, kontor-, hotell- och industrifastigheter. Uppdragen har i huvudsak varit koncentrerade till Mälarregionen och omfattat portfölj- och enstaka fastighetstransaktioner samt överlåtelser via bolag.

   Såväl inhemska som utländska investerare, fastighetsbolag, offentliga förvaltningar och utländska beskickningar återfinns bland uppdragsgivare och förvärvare. Hanterar samtliga moment i överlåtelseprocessen, inklusive upprättande av överlåtelsehandlingar i samråd med parternas juridiska ombud.

   Sälj med oss

    Skomakargatan26-58

    Intresseanmälan