Close icon

För oss är en korrekt behandling av dina personuppgifter en prioriterad fråga. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy riktar sig till våra kunder, potentiella kunder och besökare på webbplatsen.

Varför behandlar ni mina personuppgifter?

Nedan förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi anger även de rättsliga grunderna för dessa behandlingar och hur länge vi sparar dina personuppgifter i våra system.

Värdera och förmedla bostäder

När du säljer

När du anlitar oss för att värdera eller förmedla din bostad behandlar vi dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, dina kontouppgifter och relevant information om bostaden. Vi kan även komma att hämta in information om bostaden och bostadsrättsföreningen samt annan relevant information för försäljningsprocessen. Dessa personuppgifter hämtar vi från offentliga register och bostadsrättsföreningen. Detta gör vi för att kunna värdera eller förmedla bostaden på ditt uppdrag, dokumentera vårt arbete och fullgöra rättsliga förpliktelser. De rättsliga grunderna för dessa behandlingar är fullgörande av avtal och fullgörande av rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som behandlas för dessa ändamål sparas i 10 år.

När du köper

Om du köper en bostad som vi förmedlar behandlar vi dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, dina kontouppgifter och annan relevant information om bostaden. Detta gör vi för att kunna förmedla bostaden till dig, dokumentera vårt arbete och fullgöra rättsliga förpliktelser. De rättsliga grunderna för dessa behandlingar är vårt berättigade intresse att förmedla dig bostaden, vårt berättigade intresse att dokumentera vårt arbete och fullgörandet av rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som behandlas för dessa ändamål sparas i 10 år.

När du deltar i budgivningen

Om du deltar i en budgivning för en bostad sparar vi dina kontaktuppgifter och de bud du har lämnat i en budförteckning. Att föra en budförteckning är en skyldighet som vi har enligt lag. Vi kan även behöva lämna ut budförteckningen till säljaren och köparen om detta krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som behandlas för dessa ändamål sparas i 10 år.

När du anmäler ditt intresse

Du kan anmäla ditt intresse för ett eller flera objekt på en visning eller genom att kontakta oss via telefon, epost eller kontaktformulär på vår webbplats. När du gör detta behandlar vi dina kontaktuppgifter och annan relevant information som du lämnar till oss. Detta gör vi för att tillhandahålla dig den efterfrågade informationen och för att hantera din intresseanmälan. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Om du deltar i en budgivning eller köper ett objekt hanteras dina uppgifter enligt ovanstående rubriker. Annars raderas dina personuppgifter när du återkallar ditt samtycke eller efter att objektet har förmedlats.

Kontroller enligt penningtvättslagen (endast köpare och säljare)

Som fastighetsmäklare har vi en laglig skyldighet att genomföra kontroller av de som köper eller säljer bostäder enligt penningtvättslagen. Om du köper eller säljer en bostad via oss kommer vi därför att använda dina kontaktuppgifter för att genomföra dessa kontroller. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål sparas i 5 år.

Dokumentera kommunikation

När du kontaktar oss kan vi komma att behandla dina kontaktuppgifter och andra uppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att hantera din förfrågan. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förse dig med den information du efterfrågar. Personuppgifterna raderas direkt efter att din förfrågan har besvarats.

Hantera rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina kontaktuppgifter, personnummer och andra i sammanhanget relevanta uppgifter om dig när vi hanterar rättsliga anspråk som du riktar mot oss. Detta gör vi i syfte att utreda och ta ställning till ditt krav. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det är aktuellt i det enskilda fallet.

Marknadsföra oss

Säljare, köpare, budgivare eller intressent

Som säljare, köpare, budgivare eller intressent behandlar vi dina kontaktuppgifter och uppgifter om de objekt som du är intresserad av för att kunna marknadsföra relevanta objekt och erbjudanden till dig. Du kan få marknadsföring via exempelvis brev, telefon, sms och epost. De rättsliga grunderna för denna behandling är ditt samtycke eller vårt berättigade intresse att marknadsföra våra objekt och erbjudanden till dig. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det brev, sms eller epostmeddelande som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas till dess att du avbeställer marknadsföringen. I de fall vi baserar behandlingen på ett berättigat intresse och du är kund hos oss sparas personuppgifterna så länge du är kund och därefter i 1 år. I fall där vi baserar behandlingen på ett berättigat intresse sparas dina uppgifter i 90 dagar. Vi kan även komma att sammanställa statistik över effektiviteten av vår marknadsföring för analysbehov. Statistiken innehåller inga personuppgifter.

Potentiella säljare och köpare

I syfte att informera dig om relevanta objekt och erbjudanden kan vi komma att samla in dina kontaktuppgifter från publikt tillgängliga personregister som exempelvis SPAR. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra objekt och tjänster. Kontaktuppgifterna som behandlas för detta ändamål raderas efter 90 dagar.

Tillhandahålla dig webbplatsen

Mitt Skeppsholmen

Du kan skapa ett konto på vår webbplats under sektionen Mitt Skeppsholmen. När du gör detta kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter och de uppgifter som du lämnar över till oss via kontot, som exempelvis vilka typer av objekt du är intresserad av. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. De uppgifter som behandlas i detta sammanhang sparas till dess att du avslutar ditt konto.

Användning av formulär

När du skickar oss ett meddelande via våra formulär på vår webbplats sparar vi de personuppgifter du lämnar till oss. Detta gör vi i syfte att hantera din förfrågan. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att hantera din förfrågan. Personuppgifterna raderas direkt efter att din förfrågan har besvarats.

Insamling av webbstatistik och webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Webbloggarna raderas som huvudregel efter 30 dagar.

Cookies och liknade teknologier

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår policy om Cookies.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att upprätthålla vår verksamhet delar vi dina personuppgifter med våra leverantörer. Leverantörerna får inte använda dina personuppgifter för egna syften. Vi har tecknat avtal som skyddar dina personuppgifter med samtliga leverantörer som vi delar dina personuppgifter med.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med självständigt personuppgiftsansvariga sker det endast för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt det uppdrag du gett oss som fastighetsmäklare eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Självständigt personuppgiftsansvariga är exempelvis köparens och säljarens bank eller myndigheter som Fastighetsmäklarinspektionen.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Ibland kan vi dock vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har jag?

Nedan beskriver vi vilka rättigheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagstadgade skyldigheter som gör att vi inte kan radera delar av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att en del av dina personuppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Cookies, skeppsholmen.se

Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse hos oss. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Vänligen se även vår Integritetspolicy om du vill läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad är cookies och liknande teknologier?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare. Det finns även andra teknologier som erbjuder samma funktioner som cookies utan att använda sig av textfiler som lagras på din mobila enhet.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att tillhandahålla, förbättra och upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Nedan kategoriserar vi våra cookies och deras användning.

Tillhandahålla webbplatsens funktion

Funktionella cookies används för att spara dina inställningar när du exempelvis fyller i ett formulär eller när du loggar in under sektionen Mitt Skeppsholmen. Vår webbplats skulle inte fungera utan dessa cookies.

Genomföra statistiska analyser

Analyscookies tillhandahåller statistisk information avseende din användning av vår webbplats. Samtliga personuppgifter avidentifieras direkt och inga personuppgifter ingår i själva analysen eller analysens resultat. Vi behöver dessa cookies för att kunna utveckla webbplatsen, exempelvis genom att göra det enklare att använda webbplatsen på mobila enheter.

Marknadsföra oss

Marknadsföringscookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla dig en bättre upplevelse på vår webbsida, i marknadsföringsutskick och i tredjepartsannonsering på exempelvis på sociala medier.

Vilka cookies använder vi?

Nedan ser du en sammanställning över de cookies vi använder, för vilka ändamål och hur länge cookien finns kvar på din dator eller mobila enhet.

Cookies för Google Analytics är för statistiska analyser heter _ga (lagras i 2 år ), _gat_ UA-25947950-4 (lagras i en minut) och _gid (lagras i 24 timmar)

Cookie för Facebook är för att marknadsföra oss. Den heter fr och lagras i 3 månader.

Cookie för Sfnix är för att tillhandahålla webbplatsens funktion. Den heter uid och lagras i 4 månader.

Cookie för Hitta Hem är för att tillhandahålla webbplatsens funktion. Den heter visitor properties och lagras i 1 minut.

Hur kan du styra vår användning av cookies?

Din webbläsare eller mobila enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller mobila enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa delar av vår webbsida kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Hur kontaktar du oss?

Vi har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy om Cookies, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud
Namn: Emelie Samuelsson
E-post: emelie.s@sothebysrealty.se
Telefonnummer: 08-545 800 00

Denna policy om Cookies uppdaterades senast 2018-05-18