Close icon

Östermalm

Klicka här för att se alla bilder Klicka här för att se alla bilder
Östermalm

Bostadsfastighet - Stockholm/Östermalm

Beskrivning accordion-plus accordion-minus

Säljande beskrivning

Väl underhållen bostadsfastighet från 1898 med ett centralt läge på Östermalm. Uthyrningsbar area om 2 496 kvadratmeter, fördelat över nitton bostadslägenheter om 2 288 kvadratmeter och två lagerlokaler om 208 kvadratmeter med enkel standard.

Sex bostadslägenheter om 532 kvadratmeter är uthyrda till företag via hyreskontrakt utan besittningsskydd. 

Stor råvind med potential till inredning. Uppmätning visar en möjlig area om cirka 390 kvadratmeter BOA vid inredning till bostad.

Byggnaden är kontinuerligt renoverad och underhållen. I slutet av 1970-talet utfördes genomgripande renovering, inklusive utbyte av vatten- och avloppsledningar. Under den senaste tio-årsperioden är genomfört renovering av  bostadslägenheter, utbyte av undercentral för fjärrvärme, renovering av tvättstuga och hissar samt spolning av avloppsstammar.

Fastighetens markareal uppgår till 820 kvadratmeter. 

Bolagsöverlåtelse. Indikativa anbud senast måndag den 13 september.   

 

Fakta accordion-plus accordion-minus

Område:
Östermalm
Kommun:
Stockholm
Ägandeform:
Kommersiell fastighet - Friköpt
Pantbrev, antal:
2
Taxeringsvärde
Totalt:
86 201 000 kr
Byggnad:
28 201 000 kr
Tomt:
58 000 000 kr
År:
2019
Kod:
321
Inteckningar
Totalt:
6 439 000 kr
Intresseanmälan
Stäng

Intresseanmälan

   
  1/16
  2/16
  3/16
  4/16
  5/16
  6/16

  Sälj med oss

   7/16
   8/16
   9/16
   10/16
   11/16
   12/16
   13/16
   14/16
   15/16
   16/16

   Lennart Alveborg

   Registrerad fastighetsmäklare | Transaktionsrådgivare Kommersiella

   +46 (0) 739-82 80 01

   lennart.a@sothebysrealty.se

   Verksam som fastighetsmäklare under drygt trettio år och hanterar transaktioner av bostads-, kontor-, hotell- och industrifastigheter. Uppdragen har i huvudsak varit koncentrerade till Mälarregionen och omfattat portfölj- och enstaka fastighetstransaktioner samt överlåtelser via bolag.

   Såväl inhemska som utländska investerare, fastighetsbolag, offentliga förvaltningar och utländska beskickningar återfinns bland uppdragsgivare och förvärvare. Hanterar samtliga moment i överlåtelseprocessen, inklusive upprättande av överlåtelsehandlingar i samråd med parternas juridiska ombud.

   Sälj med oss

    Intresseanmälan