Close icon
Om oss Skeppsholmen Sotheby's International är en av Sveriges ledande mäklarfirmor inom premiumsegmentet.

Det mesta i livet handlar om förtroende.

Vi fick en gång frågan om vilken som är den viktigaste egenskapen för att lyckas i en affär? Det kan låta som en svår fråga. Men svaret är lätt. Mycket i livet, för att inte säga det mesta, handlar om förtroende. När vi träffar dig första gången betraktar vi det mötet som början på en lång vänskap. Vi vågar göra det eftersom vi besitter en unik kompetens. Från den privata marknaden med våningar, villor, lant- och sjöställen, över nyproduktion till kommersiella fastigheter. Idag finns vi också över hela landet. Eller rättare sagt, via Sotheby’s International Realty finns vi numera över hela världen. Det här får oss inte att luta oss tillbaka. Tvärtom. Vi tänker långsiktigt och vi föredrar varaktiga relationer. Vi vet att det inte finns några genvägar till en lyckad försäljning och en nöjd uppdragsgivare.

 

 

Vi vill följa dig genom livets alla drömboenden.

När vi träffar dig första gången, när du ska köpa din första våning, så ser vi det mötet som början på en lång vänskap. Det kan låta självklart, men vi tror på nöjda kunder. Inget ger oss mer glädje än när en tidigare säljare eller köpare ringer upp för att be om vår experthjälp igen. Det är då vi vet att vi lyckats göra ett bra arbete.

Vi vill finnas vid din sida från första innerstadsvåningen till villan i den attraktiva förorten, drömboendet vid havet eller huset utomlands. Fram till den dagen du kanske tar över en hyresfastighet som du behöver hjälp med att sälja.

Med oss når du potentiella köpare både i Sverige och utomlands. Vi knyter samman köpare och säljare över hela världen via 1000 systerkontor i 81 länder och vår internationella marknadsföring ger dig möjlighet att nå 70 miljoner köpare världen över.

Vi har sedan 1992 förmedlat tiotusentals lyckade försäljningar och hos oss arbetar några av Sveriges främsta fastighetsmäklare. Alla med lång erfarenhet, stort nätverk, gedigna kunskaper och rekordnoteringar bakom sig. Du kan därför känna dig trygg när du ger oss förtroendet att sköta din försäljning.

Stolta över att kunna ge tillbaka.

Vi lever och arbetar i det samhälle där vi är verksamma och att ge tillbaka är en del av vår företagskultur. Vi deltar i välgörenhetsinitiativ i vårt internationella nätverk och hoppas på så sätt kunna bidra till att hjälpa några. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Här är några av de organisationer som vi är stolta över att stödja:

Julgåvan 2023 går till Läkare utan Gränser.
Vi har valt att bidra till livräddande vård där det behövs som mest. Oavsett vem, var och varför. Varje år bistår Läkare utan Gränser miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp i över 70 länder runt om i världen.

Julgåvan 2022 går till Stiftelsen Hållbara Hav Östersjön där vi går in som Hållbar Partner under 2023.

Stiftelsen Hållbara Hav skapar engagemang om Östersjöns framtid och informerar om den forskning som sker så att kunskapen också blir till handling. Mottot är tydligt – Det går att rädda Östersjön.

Julgåvan 2021 valde vi att skänka till Läkare Utan Gränser som är en oberoende medicinsk hjälporganisation som ger livräddande sjukvård.

2021 valde vi även att stötta Sjöräddningssällskapet som är med vid cirka 90 procent av all sjöräddning i Sverige. Allt på ideell basis.

Julgåvan 2020 gick till Project Playground som hjälper barn och ungdomar i utanförskap och utsatthet i Sverige och Sydafrika.

Julgåvan 2020 gick dessutom till Team Rynkeby God Morgon där alla inslamlade medel från sponsorer och givare går till Barncancerfonden.

Julgåvan 2019 gick till Läkare Utan Gränsers livräddande arbete och räcker till ett stort tält med upp till tio sängplatser som snabbt kan sättas upp som fältsjukhus.

Julgåvan 2018 gick till Min Stora Dag. Varje år får nära 5.000 barn och unga som kämpar, vara med om en stor dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag.

Julgåvan 2017 valde vi att låta gå till Zonta International som arbetar för att stödja och stärka kvinnors ställning och hälsa i världen.

Julgåvan 2016 gick till Barncancerfonden och deras arbete för att bekämpa barncancer samt att se till att drabbade barn och ungdomar får den vård och stöd som de behöver.

Julgåvan 2015 gick till Frälsningsarmén och deras arbete för att ge så många som möjligt tak över huvudet.

Julgåvan 2014 gick till Rädda Barnen som bidrar till arbetet för barns rättigheter i Sverige och i världen.

Julgåvan 2013 valde vi att skänka till KSSS Network och stötta deras ungdomsverksamhet.

Julgåvan 2012 gick till Rädda Barnen som bidrar till arbetet för barns rättigheter i Sverige och i världen.

Julgåvan 2012 gick även till Stockholms Stadsmissions  verksamhet för alla barn, ungdomar, barnfamiljer, vuxna och äldre som lever i krissituationer eller missbruk.

Julgåvan 2012 gick dessutom till Världsnaturfonden WWF:s viktiga natur och miljöarbete i Sverige och övriga världen.

Julgåvan 2011 gick till Stockholms Stadsmissions  verksamhet för alla barn, ungdomar, barnfamiljer, vuxna och äldre som lever i krissituationer eller missbruk.

Julgåvan 2011 gick även till SOS Barnbyars verksamhet som hjälper föräldralösa barn till ett värdigt liv. Alla barn behöver en familj.

Julgåvan 2011 gick dessutom till SOS Barnbyar Afrika. Torkan som drabbade Afrikas horn var den värsta på 60 år. Över två miljoner barn riskerade att dö av svält.

Julgåvan 2010 gick till RBU som arbetar aktivt för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer.

Julgåvan 2010 gick även till Min Stora Dag. Varje år får nära 5.000 barn och unga som kämpar, vara med om en stor dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag.

Julgåvan 2010 gick till UNICEF.  Haiti drabbades av en kraftig jordbävning där miljontals människor drabbades och förödelsen var omfattande.

Julgåvan 2009 gick till Hand in Hands arbete med att skapa förutsättningar för bestående utveckling med fokus på kvinnligt entreprenörskap.

Julgåvan 2008 gick till Unicefs arbete på Haiti efter den kraftiga jordbävningen. Unicef fanns tidigt på plats och kunde omedelbart inleda hjälparbetet.

Julgåvan 2008 gick även till Världsnaturfonden WWF:s viktiga natur och miljöarbete i Sverige och övriga världen.

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev?