Close icon
Klicka här för att se alla bilder Klicka här för att se alla bilder
Lummelunda Nyhamnsvägen 39
Nyhamn Lummelunda
Tomt 12.009 kvm
7.900.000 kr/bud
Stäng

Visningsanmälan

   

  Villa Nyhamn - projekt med havsläge på Gotland

  VILLA NYHAMN - GOTLAND

  Med magisk havsutsikt invid Nyhamns fiskeläge ligger detta spännande projekt endast 1,5 mil från Visby. Bygglov beviljat 2023 för ombyggnation av den f.d. Barnkolonin från 50-talet. Utpräglad gotländsk natur med klapperstensfält och vackra strandängar.

  När jag besöker fastigheten första gången är det en varm, stilla söndagskväll i september. Redan vid 18-tiden sjunker solen med sitt mjuka ljus till ännu en vacker solnedgång. De sista strålarna belyser det lilla fiskeläget med för årstiden tillstängda små fiskestugor i falurött och svart. Bryggan är uppdragen som skydd för vinter och små båtar ligger på rad. Fiskeredskap prydligt ihopsamlade. Ett litet fiske muséum finns i en av bodarna.

  Jag strövar lugnt med hunden längs klapperstenstranden och över strandängar. Hägn av mogna björnbär och klarröda nypon längs min väg. Här kan man vandra längs havet ned till Lummelunda, Salthamn och Brissund söderut innan Visby. Likaså norrut längs den skyddsvärda, eftertraktade Gotlandskusten.

  Välkommen till Nyhamn fiskeläge.

  Beskrivning accordion-plus accordion-minus

  VILLA NYHAMN

  Lummelunda - Gotland

   

  Med magisk havsutsikt invid Nyhamns fiskeläge ligger detta spännande projekt endast 1,5 mil från Visby. Bygglov beviljat 2023 för ombyggnation av den f.d. Barnkolonin från 50-talet. Utpräglad gotländsk natur med klapperstensfält och vackra strandängar.

  När jag besöker fastigheten första gången är det en varm, stilla söndagskväll i september. Redan vid 18-tiden sjunker solen med sitt mjuka ljus till ännu en vacker solnedgång. De sista strålarna belyser det lilla fiskeläget med för årstiden tillstängda små fiskestugor i falurött och svart. Bryggan är uppdragen som skydd för vinter och små båtar ligger på rad. Fiskeredskap prydligt ihopsamlade. Ett litet fiske muséum finns i en av bodarna.

  Jag strövar lugnt med hunden längs klapperstenstranden och över strandängar. Hägn av mogna björnbär och klarröda nypon längs min väg. Här kan man vandra längs havet ned till Lummelunda, Salthamn och Brissund söderut innan Visby. Likaså norrut längs den skyddsvärda, omtyckta Gotlandskusten.

  Välkommen till Nyhamn fiskeläge.

   

  Lite historik

  Fastigheten var från början en gåva från ”Gotlands Tuberkulos Förening” till barn med sjukdomen och liknande. På 1970-talet avslutades verksamheten och byggnaden övergick till att användas som vandrarhem och har varit så ända tills för bara några år sedan.

  Fastigheten Nyhamn 1:65 styckades av från 1:51 år 2020-11-06 som nu ägs av före detta ägaren av vandrarhemmet.

  Den nya ägaren, ett företag har sökt och erhållit bygglov och påbörjat ombyggnationen men väljer nu efter två år att söka sina vägar norrut i landet och bort från Gotland. Vi söker därför en ny intressent som kan färdigställa planerna för denna vackra plats.

   

  Om projektet

  Byggnads-/detaljplanen för området är från 1966 (09-LUM-157) om byggnation generellt och om området säger planen:

  ”Planområdet består av tre klart skilda vegetationszoner: havsstrandens klapperstensfält, gräsbevuxna strandängar med inslag av myrmark och omgivna av lövskogsridåer samt skogsområdet, som växlar från martallar till högstammig tallskog tämligen fri från undervegetation.” Vidare står det:

  ”Målsättningen har varit att bibehålla områdets karaktär, varvid naturen helt skall dominera över bebyggelsen och endast fiskeläget skall annonsera sig mot havet” Visby 25 maj 1965.

  Regler som gäller än idag.

  Bygglovet på denna fastighet Villa Nyhamn är från januari 2023 (MBN 2022/200) och innefattar en ombyggnation och modernisering av nuvarande vandrarhemsbyggnad i ett plan med suterräng med kommande väsentlig förändring av tidigare planlösning. Förändringar finns även för att uppfylla tillgänglighetskravet. Ombyggnationen är påbörjad av nuvarande ägare/företag och huvudbyggnaden står idag stom-ren och tom för en köpare att ta vid och färdigställa.

   

  Om fastigheten

  Enskilt vatten och 3-kammarbrunn med infiltration idag – lov finns (MHN 2021/3026) för att anlägga en modern avloppsanläggning. Detta tillstånd om ny avloppsanläggning behöver påbörjas innan årets slut. Offert finns från lokalt företag. 

  Uppvärmning är tänkt att bli bergvärme. 

  På fastigheten finns ytterligare byggnader längs infarten i form av tre små stugor om 26 kvm vardera, byggda 1997 med enklare standard.

  Fastigheten är idag taxerad som hyreshusenhet, hotell eller restaurang (322) och har enligt fastighetsregistret en lokalyta om 380 kvm.

   

  Naturen och området Nyhamn/Lummelunda

  En av Gotlands många unika platser med höga natur- och kulturvärden i området kring Nyhamn. Rödlistade arter och värdefulla naturtyper längs den orörda strandlinjen. Det finns naturvårdsbestämmelser för området: Gotlandskusten naturvårdsområde från 1993 (09-B-470)

  Fastigheten ligger inom Försvarsmaktens riksintresseområden Influensområde luftrum samt Stopp för höga objekt. Den föreslagna åtgärden bedöms enligt bygglovet inte skada eller negativt påverka Försvarsmaktens riksintressen i området, då byggnaden inte utgör något högt objekt.

  Lummelunda Kambs tomt- och vägförening råder i området vilket är ganska gles bebyggt, till största delen av mindre fritidshus längs grusvägarna på vägar som går parallellt med havet.

  För kommunikation så går buss uppe vid stora vägen nr 149 en knapp kilometer upp från havet och fastigheten.

   

  Kontakta mig Lisa Jansdotter Svanlund för privat visning, jag bor i Visby och nås på 0739-82 80 06 eller lisa.j@sothebysrealty.se

   

  Servitut

  Officialservitut avloppsledning, Last
  09-LUM-387 - 2, 2020-06-11

  Officialservitut vattenledning, Last
  09-LUM-387 - 3, 2020-06-11

  Officialservitut avlopp, Last
  09-LUM-387 - 1, 2020-06-11

  Officialservitut vattentäkt, Last
  09-LUM-387 - 4, 2020-06-11

  Byggnadsbeskrivningar

  HYRESHUSENHET, HOTELL ELLER RESTAURANGBYGGNAD (322) (322)
  Byggnad, totalt värde: 1 830 000 kr
  Mark, totalt värde: 136 000 kr ().
  Summavärde: 1 966 000 kr

  Taxeringsår: 2022

  SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD FÖR 1-2 FAMILJER (220) (220)
  Byggnad, totalt värde: 462 000 kr
  Mark, totalt värde: 2 541 000 kr ().
  Summavärde: 3 003 000 kr

  Taxeringsår: 2021
  Byggår: 1993
  Värdeår: 1993

  Naturvårdsbestämmelse

  naturvårdsområde
  Akt: 09-B-470
  Beslutsdatum: 1993-04-26
  Senaste ändring: 2023-08-14

  Fakta accordion-plus accordion-minus

  Adress:
  Lummelunda Nyhamnsvägen 39, 621 71 Visby
  Område:
  Nyhamn Lummelunda
  Kommun:
  Gotland
  Pris:
  7 900 000 kr/bud
  Ägandeform:
  Kommersiell fastighet - Friköpt
  Fast.beteckning:
  LUMMELUNDA NYHAMN 1:65
  Byggnadsår:
  1950
  Vatten och avlopp:
  Enskilt vatten året om/Enskilt avlopp.
  Storlek
  Tomtarea:
  12 009 kvm
  Lokalarea:
  380 kvm
  Taxeringsvärde
  Totalt:
  4 969 000 kr
  Byggnad:
  2 292 000 kr
  Tomt:
  2 677 000 kr
  År:
  2022
  Taxeringskod:
  322
  Total fastighetsskatt/-avgift:
  28 947 kr
  Servitut
  Typ:
  Officialservitut avloppsledning, Officialservitut vattenledning, Officialservitut avlopp, Officialservitut vattentäkt
  Inteckningar
  Totalt:
  5 450 000 kr
  Pantbrev, antal:
  2
  Intresseanmälan
  Stäng

  Intresseanmälan

    
   1/27
   2/27
   3/27
   4/27
   5/27
   6/27
   7/27
   8/27
   9/27
   10/27
   Nyhamn Fiskeläge
   11/27
   12/27
   13/27
   14/27
   15/27
   16/27
   Vy från huvudbyggnaden
   17/27
   18/27
   19/27
   20/27
   21/27
   22/27
   23/27
   24/27
   25/27
   26/27
   27/27

   Planritningar och kartor

   (1/2)

   (2/2)

   Planritningar och kartor

   Lisa Jansdotter Svanlund

   Registrerad fastighetsmäklare | Jur Kand | Gods & gårdar | Ansvarig Gotland

   +46 (0) 739-82 80 06

   lisa.j@sothebysrealty.se

   Jag heter Lisa Jansdotter Svanlund och är jur.kand sam reg. Fastighetsmäklare sedan 2006. Jag är specialiserad på Gods&Gårdar samt på bostäder på Gotland där jag nu även bor sedan 2022.

   Tidigare var jag får-bonde utanför Örebro och är idag mycket aktiv med mina jakthundar i skog och på fjäll. På fritiden skriver jag en deckare och är mycket intresserad av trädgård och odling. Jag är även fotograf!

   Jag brinner för fastigheter och inredning – för livsstils-boende som har det lilla extra i charm och karaktär. Jag arbetar väldigt personligt med stort engagemang och energi nära mina kunder.

   Nyhamn Fiskeläge
   Vy från huvudbyggnaden

   Intresseanmälan